Wyniki 2019

Zwycięzca Polish DJs Chart 2019

Skytech

2. Blinders

3. Hazel10

19

20

29

30

39

40

50